Elimförsamlingen 

"Ett andligt hem i Jakobstadsregionen"

Här nedan finns församlingens program de närmaste veckorna. Alla gudstjänster är öppna för alla. Du är alltid välkommen till våra samlingar för att bekanta dej med det som händer i Elim.