Elimförsamlingen 
"Ett andligt hem i Jakobstadsregionen"

Här nedan finns församlingens program de närmaste veckorna. Du är alltid välkommen till våra samlingar för att bekanta dej med det som händer i Elim. 

Veckoprogram

Vecka 2 (6-12.1)

Måndag 11 Årshögtid, Patrik Hellström predikar, nattvard, program för barnen, gemensam lunch efteråt. Söndag 11 Gudstjänst, Elim Kids, café efteråt.

Vecka 3 (13-19.1)

Måndag 12 Lunchbiten i Betania. Tisdag 13 Stickcafé. Söndag 11 Gudstjänst, Elim Kids, café efteråt.

Vecka 4 (20-26.1)

Söndag 11 Gudstjänst, Elim Kids, café efteråt.