Elimförsamlingen 

"Ett andligt hem i Jakobstadsregionen"

Här nedan finns församlingens program de närmaste veckorna. Alla gudstjänster är öppna för alla. Du är alltid välkommen till våra samlingar för att bekanta dej med det som händer i Elim. 


Sommarens gudstjänster i Elimförsamlingen


Juli månad

Söndag 4.7 kl.11 Gudstjänst med nattvard, barnvälsignelse. Patrik Hellström predikar. 

Söndag 11.7 Kvällssamling på Svedja lägergård. Picknick från kl.17. Kvällsmöte från kl.18. Patrik Hellström intervjuar olika personer som berättar om livet med Gud. Hoppborg för barnen.

Söndag 18.7 kl.11. Gudstjänst. Besök av Rafi Shimon från Israel som predikar. Agneta Enström leder. Lovsång och tillbedjan.

Söndag 25.7 kl.11 Gemensam gudstjänst i skolparken. Alla kyrkor i Jakobstad firar gemensam gudstjänst. Jari Kolmonen, Jan-Gustav Björk, Håkan Streng.

Augusti månad

Söndag 1.8 kl.11. Gudstjänst med nattvard. Predikan av Sten Lönnqvist, Isabella Ström-Kaipio.

Söndag 8.8 Kvällssamling på Svedja lägergård. Picknick från kl.17. Kvällsmöte från kl.18. 

Söndag 15.8 kl.11 Gudstjänst, besök av evangelist Carl-Gustaf Severin från Sverige. Lovsång, förkunnelse och förbön. Varmt välkommen!!

Söndag 22.8 kl.11 Gudstjänst i kyrkan.

Söndag 29.8 kl.11 Gudstjänst, Patrik Hellström predikar.

September månad

Söndag 5.9 kl.11 Höstsamlingsdag, nattvard, Patrik Hellström predikar.

Vi uppdaterar informationen varje vecka via Facebook och Instagram, "Elim Jakobstad". Följ oss gärna på sociala medier för mer detaljerad info.