Elimförsamlingen 
"Ett andligt hem i Jakobstadsregionen"

Här nedan finns församlingens program de närmaste veckorna. Du är alltid välkommen till våra samlingar för att bekanta dej med det som händer i Elim. 


MEDDELANDE:

På grund av statsmaktens rekommendation ställer vi in alla fysiska gudstjänster, bönesamlingar, barn- och ungdomssamlingar och hemgrupper under rådande förhållanden. Vi tar vårt ansvar som församling att begränsa spridningen av Covid-19 i vår närmiljö.

Följ med utvecklingen framöver via våra sociala medier, Instagram och Facebook.

Inkommande helg kommer Ni att kunna fira gudstjänst med oss via webben. Vi återkommer med mer info! 

Ta väl hand om varandra.