21 dagar bön och fasta

08/29/2022

Mellan den 22 augusti och den 11 september så ber vi i kyrkan på måndag-fredag kl.19 en timme. Vi har ledda samlingar där vi ber om Guds närvaro i staden, i församlingen och i alla människors liv. 

Vi tror att bön förändrar våra städer och byar men vi tror också att bönen förändrar själva bedjaren. Vi blir öppna för den helige Andes ledning och tilltal i våra egna liv vilket vi alla behöver. Kom gärna med och be. Du behöver inte ha svart bälte i bön för att delta. 

Kom och höj din röst inför Guds ansikte.