Böneämnen i stilla veckan

03/28/2021

Här kommer böneämnen för den sista veckan i vår 40-dagars bön- och faste kampanj. Vi ber om skördearbetare till Herrens skörd i enlighet med Matteusevangeliet 9:38. Våra böner riktar vi till Gud som räknar håren på vårt huvud. Han har full kontroll men vi gör våra önskningar kunniga och vi ber frimodigt. Konkreta böner ger konkreta bönesvar. Herren med Er bönevänner i stilla veckan.