Vad står vi för?

vår tro och vårt nätverk

OM ELIM

Vi vill vara en öppen kyrka för varje människa och vi vill att man ska kunna känna sig som hemma hos oss. Vår församling har ända från starten 1923 haft som mål att ha en positiv påverkan på samhället och att se till att varje människa får möjligheten att höra om Jesus. 

Detta har tagit sig i olika uttryck under åren. 

Vi är idag en familjär och aktiv lokal pingstförsamling med rötter i den globala pingströrelsen. Vi har bedrivit mission och socialt arbete sedan församlingen grundades. Vår tro och vårt engagemang är riktad till den omgivning där vi finns. Vi vill vara en inkluderande gemenskap som bygger på frivilligt engagemang och aktivt deltagande. Varje medlem har själv valt att få 

tillhöra församlingen.

Vi är idag en månggenerationell och mångkulturell kyrka där olika åldrar och olika språkgrupper lever tillsammans. Vi utgör en rätt brokig skara som har en sak gemensamt, att vi alla vill följa Jesus och leva med honom som förebild.

Alla våra samlingar och gudstjänster är öppna tillställningar där alla är välkomna oavsett bakgrund och tro. Det går bra att bara kika in och bekanta sig med vårt sätt att fira gudstjänst och utöva vår tro. Vi har ett öppet nattvardsbord som gör att alla som tror på Jesus är välkomna att fira nattvard med oss.

Vi vill välkomna dej att ta del av de goda nyheterna live eller via de kanaler vi kommunicerar på. Vi finns på Facebook och Instagram.

Välkommen hem!


VÅR TRO

1. Vi tror att Bibeln är inspirerad av Gud och det enda auktoritativa, 
ofelbara Gudsordet.
2. Vi tror på en enda evig treenig Gud; Fadern, Sonen och den Helige Ande.
3. Vi tror på att Jesus Kristus är Gud, jungfrufödelsen, Jesus syndfria liv, hans
under, hans ställföreträdande försoningsdöd genom att han dog för oss,
hans fysiska uppståndelse, hans uppstigande till Faderns högra sida och
hans återkommande i makt och ära.
4. Vi tror att syndiga och förlorade människor måste födas på nytt i
Helige Ande, genom tron på Jesus Kristus, för att bli frälsta.
5. Vi tror på det bibliska dopet av troende genom nedsänkning.
6. Vi tror på dopet i den Helige Ande, med tungotalet som tecken efter
Andens ingivelse, samt de andliga gåvorna och tjänsterna i funktion.
7. Vi tror på möjligheten till ett gudfruktigt liv genom den Helige Andes verk
i den kristne.
8. Vi tror på uppståndelsen för såväl frälsta som förlorade, de frälsta till
evigt liv och de förlorade till evig förtappelse.
9. Vi tror på Jesu Kristi församling och de troendes enhet.
10. Vi tror på att kristen tro skall omsättas i praktisk handling i vardagslivet och att det är nödvändigt att betjäna människor på livets alla områden.NÄTVERK


FSPM - Finlands svenska Pingstmission

Vi är en del av den Finlands svenska Pingstmissionen som administrerar vår mission i utlandet. FSPM är bl.a. arbetsgivare för våra missionärer. Mer info: www.fspm.fi

FSP - Finlands svenska Pingst

Vi är en del av det nätverk av Pingstkyrkor i Svenskfinland som tillsammans utgör en pingstgemenskap. FSP har även starka band till den svenska Pingströrelsen där vi deltar i gemensamma skolningar, konferenser, evenemang och projekt. Se: https://pingstfi.blog