Kyrka är engagemang

smittande tro

Medlemsskap i Elim

En kyrka är till sitt väsen en gemenskap och inte en lokal, för att benämna gruppen medlemmar använder vi begreppet församling. Vad innebär det då att vara medlem och hur blir man det?

Ps. Först vill vi understryka att alla samlingar, gudstjänster och verksamhet är öppna för alla människor, oavsett om man är medlem eller inte. Man behöver inte dela vår tro och det finns inga krav för att komma och ta del i vår gemenskap. Vårt nattvardsbord är också öppet för alla troende.

Men varför ska man då bli medlem?

När man blir medlem så tydliggör man sin relation till församlingen. På så sätt konkretiseras den andliga och kristna förståelsen av hur vi faktiskt hör samman. När Bibeln beskriver församlingen så gör den det bildligt genom att likna församlingen vid Jesus kropp. Vi utgör alla en viktig del i helheten, precis som våra egna kroppsdelar gör i oss. Om man tänker lite närmare på ordet medlem, så är det någon som är en lem, en kroppsdel, tillsammans med andra. Vi hör ihop och är beroende av varandra. Det är en vacker beskrivning.

Vi tror att varje kristen kan vara använd av Gud och på så sätt vara med och bidra till att rätt beslut blir fattade. Därför är det viktigt för oss att ha en juridisk struktur som är öppen och transparent. Vi är i detta nu organiserade som en ideell förening. Vi har regelbundet möten som vi kallar för församlingsafton, i vilka vi informerar om ekonomi och fattar viktiga gemensamma beslut. 

Vi har inga formella krav på den som ska bli medlem annat än att man är en kristen och att man låtit sin tro på Jesus som Guds son komma till uttryck i att man låtit döpa sig. Vi förutsätter att den som blir medlem vill vara en aktiv och ansvarstagande del i vår gemenskap.

Vill du ha mer info om och samtala med oss om att bli medlem så är du varmt välkommen att vända dig till församlingens pastor som gärna hjälper dig.