Elim 100 år

Kort sammanfattning av historien 1923-2023

Kort presentation av Elimförsamlingen i Jakobstad

Elimförsamlingen i Jakobstad hör till Finlands äldsta pingstförsamlingar. Den bildades 1923 av ett åttiotal medlemmar, de flesta med bakgrund i baptistförsamlingen. Mötena hölls till en början i olika förhyrda lokaler i Jakobstad tills man år 1930 kunde inviga en egen kyrka vid Blockmakaregatan (har senare kallats Skatakyrkan).

Från början var verksamheten tvåspråkig men 1934 delades församlingen på språklig grund och Saalemförsamlingen bildades. Den nuvarande kyrkan invigdes pingsten 1982 och ligger mycket centralt i Jakobstad. En stor renovering av kyrkan gjordes 2017.

Under de första åren var det de lokala medlemmarna som tog ansvar för församlingsverksamheten. Sedan 1937 har följande pastorer tjänat som föreståndare:

 • John Fredricsson 1939 - 1941
 • Samuel Klemetz 1942
 • Alfons Andström 1945 - 1950
 • Samuel Bingmert 1950 - 1953
 • Viktor Svarvar 1953 - 1959
 • Gerhard Gustafsson 1961 - 1964
 • Lars Koskinen 1964 - 1972
 • Rafael Hjort 1972 - 1981
 • Arne Herberts 1982 - 1987
 • Kenneth Witick 1988 - 1995
 • John Liljeström 1995 - 1998
 • Ralf Dahl 1998 - 2003
 • Håkan Nitovuori 2004 - 2011
 • Patrik Hellström 2012 -

Medarbetare som evangelister och ungdomsarbetare har bland annat varit

 • Levi Solborg, Rolf Koskinen, Anders Dahleskog, Vilgot Svedman, Erik Rönnlund, Inga-Lisa Vikström, Samuel Bobacka, Björn Ryneus, Jakob Wikström, Wulita Bezabeh, Lillemor Björkman m.fl.