Bokningar nästa sommar

Lediga/bokade dagar på lägergården 2024

2024

Maj

Juni

x 17 - 20.6 Tweens läger

x 21 - 23.6 bokat för församlingen 

Juli

x 3 - 8.7 bokat 

x 16.7 bokat

x 19 - 20.7 bokat

Augusti

x 6 - 7.8 Kidsläger

September