Bokningar nästa sommar

Bokade dagar på lägergården 2024

2024


Juni

x 3.6 bokat.

x 6.6 bokat.

x 8-9.6 bokat.

x 16.6 bokat.

x 17-20.6 Tweens läger.

x 21-23.6 bokat för församlingen. 

x 24-26.6 bokat.

x 29-30.6 bokat.

Juli

x 3-8.7 bokat. 

x 14-17.7 bokat.

x 19-20.7 bokat.

x 27.7 bokat.

x 28.7 bokat.

Augusti

x 1-4.8 bokat.

x 6-7.8 Kidsläger.

x 10.8 Youth Summit.

x 17.8 bokat.

x 18.8 bokat.

x 24.8 bokat

September