Pingstkyrkans troslära

Pingstkyrkan i Finland - trosbekännelse

PINGSTKYRKAN I FINLAND, TROSBEKÄNNELSE OCH REDOGÖRELSE
FÖR TROSUTÖVANDETS FORMER

Trossamfundet Suomen Helluntaikirkko - Pingstkyrkan i Finland´s bekännelse bygger på Guds heliga ord, Bibeln. Bekännelsens centrala innehåll finns formulerade i "Huvudpunkterna i Pingstförsamlingens tro" och den apostoliska trosbekännelsen.

HUVUDPUNKTERNA I PINGSTFÖRSAMLINGENS TRO

1. Den heliga Bibeln är Guds ord som är född och inspirerad av den helige Ande och den enda grunden för vår lära.

2. Det finns en, evig Gud i tre personer: Fadern, Sonen och den helige Ande. Gud är skaparen av himmel och jord.

3. Jesus Kristus är Guds Son, som avlades av den helige Ande, föddes till människa av jungfru Maria, levde ett syndfritt liv, undervisade och gjorde under och tecken. Genom att dö på korset sonade Jesus världens synd, han uppstod från det döda och uppfor till himlen för att sitta på Faderns högra sida.

4. Gud skapade människan till sin avbild och för att ha gemenskap med Honom, men genom syndafallet kom människan att skiljas från Gud. Genom att tro på Jesus blir människan rättfärdig av nåd och föds på nytt till Guds barn.

5. Den Helige Ande väcker människan andligen så att hon kan ta emot den av Gud beredda frälsningen genom vilken den helige Ande kommer för att bo i henne. Jesus Kristus döper den troende i helig Ande, som ger nådegåvor för att bygga upp församlingen som på apostlarnas tid. Den troende är ämnad att leva ett liv fyllt av helig Ande och bära Andens frukt.

6. Församlingen är grundad och ledd av Kristus och en gemenskap av troende som bygger på apostlarnas undervisning. Alla troende överallt och genom alla tider utgör tillsammans en enda gemensam församling som synliggörs genom den lokala församlingen. Jesus Kristus befallde sin församling att göra alla folk till lärjungar, att döpa dem och undervisa dem. Församlingen utgör ett andligt prästerskap vars uppgift är att tjäna Herren och visa Guds kärlek till alla människor.

7. Dopet som är instiftat av Jesus hör till Guds frälsningsverk. Dopet förrättas på Jesu Kristi befallning för den som tror på Jesus Kristus, i Faderns, Sonens och den helige Andes namn genom att nedsänka i vatten. Den döpte upptas i den lokala församlingen.

8. Nattvarden är instiftad av Jesus som en minnes- och gemenskapsmåltid för sina efterföljare,
där han själv genom tron är närvarande. Nattvarden förkunnar Jesu försoning och är en delaktighet i hans död och uppståndelse.

9. Alla människor upplever kroppens uppståndelse. De rättfärdiga uppstår vid livets uppståndelse och de gudlösa vid domens uppståndelse.

10. Jesus Kristus kommer i enlighet med sitt löfte att upprycka sin församling till sig varefter han återvänder som kung att regera över hela världen. Gud skapar en ny himmel och ny jord. Det här är de rättfärdigas eviga arv.

Mer information om Pingstkyrkans tro​ gällande Bibeln, Gud, Jesus, människan och rättfärdighet, den helige Ande, församlingen, dop, nattvard, uppståndelse och Jesu återkomst finns att läsas på:https://www.suomenhelluntaikirkko.fi/tunnustus_ja_opetus_2/uskon_paakohdat