Om tron

Frågor och svar om den kristna tron

Här finner du material om tron

1. Kristen tro - vad du behöver veta!

Jesus Kristus och tron på Honom är själva centrum i den kristna tron. Paulus skriver till de kristna i Korinth: "Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna"1 Kor 15:3-4.

Förutsättningen är tron på en personlig allsmäktig och kärleksfull Gud som sänder sin egen son, själv Gud, att leva ett felfritt liv och dö för alla människors synders skull och för uppstå på tredje dagen och sedan återvända till himmelriket.

Det är tron på detta och bekännelsen till Jesus som Guds Son som kan rädda en människa från syndens straff och komma in i en levande relation med Gud. "Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam." Rom 10:9-11

En treenig Gud.
GUD - FADERN
GUD - SONEN
GUD - Den Helige ANDE

VI TROR
Vi tror på Gud som vår himmelske Fader.
Han är evig och hela universums skapare.
Han är allsmäktig, helig och har kärlek till oss människor.

Vi tror på Jesus Kristus som Guds son och vår ende Frälsare. Genom sin död på korset och uppståndelse har han försonat oss med Gud. Endast genom tron på honom kan människan få uppleva syndernas förlåtelse och personlig frälsning.

Vi tror på den Helige Ande som vår personlige Hjälpare.
Genom den Helige Ande får människan den kraft hon behöver för att leva ett liv, som besegrar nedbrytande och destruktiva krafter i världen.

Vi tror att hela Bibeln är Guds ord. Därför är den sann, tillförlitlig och trovärdig i alla avseenden.
Bibeln är vår högsta auktoritet för tro, lära och för vår livsstil.

Vi tror att Anden är verksam, genom sina gåvor, på samma sätt som under den första kristnas tid. Därför tror vi på en övernaturlig karismatisk kristendom, som innebär att människor kan bli helade och andra under kan ske som svar på bön.

Vi tror på Jesu Kristi återkomst och Guds rikes slutliga seger.
Jesus skall komma tillbaka och hämta till himlen alla dem som tror på honom. Han skall också fullborda sin seger över djävulen och allt det onda på vår jord och upprätta sitt eviga himmelska rike.

Vad är tro ?
-- En övertygelse som bygger både på egna erfarenheter och på andras.
Bibeln säger: Heb 11:1-3
"Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt".

Om Du vill veta mer - läs/sök gärna själv i Bibeln.

2. Spännande bok som beskriver det nya livet

Här nedan kan du ladda ner en bok som heter "Välkommen hem" och som är skriven av Joakim Lundqvist. Citat från boken på sid 35 "Tro inte ens för en millisekund att Gud är långt borta ifrån dig! Det finns inte ett tillfälle då han inte ser dig och tänker på dig, och inte ett tillfälle då han inte älskar dig av hela sitt hjärta."

Den här boken passar riktigt bra att läsa om man just tagit sitt första steg i tron. De olika kapitlen i boken har titlarna:

1. Gud har skapat dig och har en plan för ditt liv

2. Människan är skild från Gud genom synden

3. Jesus kom för att öppna vägen tillbaka till Gud!

4. Du behöver säga ditt eget "ja" till det som Jesus har gjort för dig

Vi önskar dej en fin och givande läsning.

3. Vem är Jesus Kristus?

Frågan om vem Jesus är har fascinerat människor genom hela vår nutida historia. Faktum är att vår tideräkning i stora delar av världen utgår från Jesu födelse - före och efter Kristus. Vem han var och om han var Guds son råder det naturligtvis delade meningar om. Men ingen seriös historiker förnekar idag att han levde här på jorden för ungefär tvåtusen år sedan. Här följer en kort beskrivning av den Jesus som Bibeln berättar om.

Jesus föddes av en ung kvinna, Maria, i ett stall utanför Betlehem i Israel. Hon hade tidigare fått ett besök av ängeln Gabriel som berättade att hon skulle bli gravid genom ett under, utan att hon haft någon man. Jesu födelse och uppdrag hade förutsagts hundratals år tidigare av många olika gudsmän och profeter i landet. Allt hände som det var sagt.

Jesus växte upp och när han var i trettioårsåldern började han predika sitt budskap. Det handlade bland annat om att folket skulle bättra sig och söka Guds förlåtelse. Han predikade om kärlek, godhet, ärlighet, trohet, frid, glädje och allt annat som är gott för alla människor. Framför allt gav han oss ett exempel på hur vi lever i Guds kärlek. Överallt där Jesus gick fram botade han sjuka människor och gjorde många under och mirakler bland folket. Vid ett tillfälle då Jesus var tillsammans med tre av sina lärjungar på ett berg hördes en röst från himlen, "Detta är min älskade Son, i honom har jag min glädje. Lyssna till honom".

När Jesus beskriver sig själv säger han "Jag Är". Det innebär att han likställer sig med Gud själv, eftersom Gud presenterade sig så för Mose. Han säger vidare att "den som har sett mig har sett Fadern."

Jesus är Guds son som kom till världen och levde på våra villkor. Han prövades i allt men syndade aldrig. Hans uppdrag var att försona människan med Gud genom att själv bära straffet för allas synder, när han dog uppspikad på ett kors. Ingen tog hans liv - han gav det i kärlek till dig och mig. Men Jesus dog inte bara, han uppväcktes från de döda efter tre dagar och lever idag. Genom att tro på Jesus och följa honom får vi förlåtelse och en upprättad relation med Gud. (den relation som bröts i skapelsens början då Adam och Eva syndade och fick lämna Edens lustgård)

Vad Jesus erbjuder är inte en religion, utan en relation med vår Far i himlen. Han har skapat himlen, jorden och hela universum, ja allt vi ser runt omkring oss. Han har också skapat dig och mig, han "sammanvävde mig i moderlivet".Han är alla människors ursprung och källa, han är vår Far. Därför finns en längtan i varje människa efter något mer i livet, en tomhet eller otillfredsställelse, när vi lever utan Gud. Jesus öppnade vägen till Gud så att vi alla har möjlighet att leva i denna relation redan här i livet men också i evigheten. Du blir en del av Guds familj.

Oavsett vem du är, var du kommer ifrån eller hur ditt liv har sett ut fram till nu så är du välkommen in i Guds familj. Jesus står med en öppen famn till var och en som vänder sig till honom. Bibeln lovar att "Han inte är långt borta från någon enda av oss". Och en sak kan du vara säker på, Jesus älskar dig!

I denna text har vi utgått från eller citerat följande bibelsammanhang:

Lukas 1:26-38, Jesaja 9:6 och 53:4-5, Markus 1:14-15, Matteus 9:35-36 och 17:5, Johannes 3:16, 14:9 och 18:5, 2 Moseboken 5:14, 1 Moseboken 1:1-31, Psaltaren 139:13, 1 Korintierbrevet 1:9, Apostlagärningarna 17:24-28

4. Hur blir man en kristen?

Du är värdefull

Bibeln berättar att människan är skapad till Guds avbild (1 Mos 1:27). Därför är du värdefull och oerhört älskad av Gud.

När ondskan kom in i värden förlorades relationen till Gud som hon hade från början, hon blev syndig. Resultatet av att inte ha en relation till Gud är döden. Därför dog Jesus på ett kors för att ta på sig alla människors synder. Därigenom öppnades en möjlighet för alla människor att få en relation till Gud.

I Bibeln står det "så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att den som tror på Honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv" (Joh 3:16). Eftersom Jesus inte bar på någon synd så hade inte döden någon makt över honom. Jesus uppstod på tredje dagen och bevisade på det sättet att Han var Gud och att Han kan ge evigt liv åt den som tror på Honom.

Att bli frälst är att få en relation med Gud och få sina synder förlåtna. Trots de problem, fel och brister vi människor bär på, får vi ändå uppleva harmoni i våra liv.

Det är bara Jesus som kan ge syndernas förlåtelse. Det är bara tron på Jesus som kan ge människan en relation med den Gud som skapat henne och som älskar henne.

Hur gör jag då för att bli en kristen?

Steg ett är att erkänna att du är en syndare och att du behöver Jesus och att du behöver förlåtelse för dina synder. Bibeln säger "om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9)

Steg två är att du bekänner din synd och ber Jesus om förlåtelse. Bekänn att du tror på Jesus, att han dog för dig och att han uppstod. Det här är något vi inte kan förstå med våra tankar, men i Bibeln säger "om du med din mun bekänner att jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt Honom från de döda, så skall du bli frälst" (Rom 10:9)

Här följer ett förslag på en bön som du kan be:

Jesus, jag tror att du dog på ett kors för mina synder och att du uppstod för att jag skulle kunna då gemenskap med dig. Förlåt mig mina synder och rena mig i ditt blod. Från och med nu vill jag följa dig och alltid leva nära dig. Fyll mig med din Helige Ande. Tack för att du älskar mig. Amen.

När du bett den här bönen av ett ärligt hjärta, så är dina synder förlåtna och du har en relation med Jesus. Det innebär att Gud bor i dig genom sin Helige Ande. Den Helige Ande får den som tror på Jesus. Det är Guds sätt att ge dig hjälp .

Bland det finaste du kan uppleva som nykristen är gemenskap med andra kristna. Ta därför kontakt med en församling som du känner till eller någon kristen du känner.

En annan viktig del i det kristna livet är att läsa Bibeln. Läs gärna Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelier. Dessa talar om vem Jesus är och vad han har gjort.

Vad Jesus har gjort för dig

Om du vill respondera till vad Jesus har gjort för dig är du bara en bön borta ifrån erfarenheten av att finna full förlåtelse för dina synder och frid med Gud.

Allt är redan gjort och det finns inget du eller jag kan göra för att förtjäna evigt liv och gemenskap med vår himmelske Far. Allt Han vill är vi skall tro på Hans son Jesus och det Han gjorde genom att ta all världens synd på sig.  

5. Hur tar jag nästa steg?

Har du en längtan efter att lära känna Gud personligen? Vi vill gärna hjälpa dig att upptäcka mer av Guds kärlek och livet som en vän till honom. Här är förslag till dina första steg på denna vandring:

Be. Jesus lärde oss att kalla Gud för vår Far, att han är en god förälder som vill sina barn väl. Genom bönen har du direktkontakt med din himmelske pappa. Samtala med honom om dina behov, ditt hopp och din förtvivlan. Han vill ge dig vägledning och uttrycka sin kärlek till dig. Du kan be i din ensamhet eller delta någon av alla de regelbundna gudstjänster som ordnas i regionen. Där kan du möta erfarna bedjare som gärna hjälper dig att utvecklas i ditt böneliv.

Läs din Bibel. Genom bibeln kan du ta del av berättelsen om Guds kärlek till människorna sedan tidernas början. Låt den uråldriga visdomen flätas samman med ditt vardagsliv och upptäck att även du är en del av den odödliga kärlekshistorien. Börja gärna med "evangelierna". Det är de fyra första böckerna i Nya Testamentet som handlar om Jesus som kom för att visa mänskligheten vem Gud är.

Besök kyrkan regelbundet. Kyrkan är inte en byggnad. Kyrkan är de troende människorna. Ett liv tillsammans med andra kan utveckla ditt liv och göra dig starkare, och du kan bli en styrka för andra. En relation med Gud är en personlig erfarenhet - men din tro är inte privat. Att delta i den gudstjänstfirande församlingen är viktigt för den som vill hålla sin tro vid liv. Det är i gemenskapen med andra troende som vår tro förnyas och fördjupas. I tusentals år har kristna samlats vecka efter vecka omkring tron på Jesus - att han är uppstånden och har besegrat död och ondska, och att han har blivit hela världen till liv.

Bekänn din tro. Att följa Jesus är en resa som blir ännu mer meningsfull när den delas med andra. För varje gång som du bekänner din tro för andra, dina familj eller dina vänner så blir du starkare i tron. Tanken är att den inte ska vara privat fast den är personlig. Låt människor få höra din berättelse.

6. Det kristna dopet

Vad innebär dopet?

a) Dopet handlar om Jesus - att han dog, blev begravd och uppstod för vår räddning

Romarbrevet 5:12
Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.

Romarbrevet 3:23
Alla har syndat och saknar härligheten från Gud

Vi är alla syndare, som är förlorade utan Gud. Inte på grund av vad vi har gjort eller inte gjort, utan på grund av att hela mänskligheten är i syndens tillstånd. Genom en människa, Adam, kom synden in i världen och genom honom är vi alla syndare. Vi har alla syndat genom att vända oss bort ifrån Gud. Vi vill vara vår egen Gud och gå vår egen väg. Det är tillståndet av synd som är vårt problem, vi står med skuld inför Gud, hela världen är under Guds rättvisa dom. Det är denna allvarliga situation som gör att vi behöver frälsning.

Romarbrevet 5:8, 10
Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare... Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade.

Gud sände sin son Jesus Kristus hit till jorden, för att dö och uppstå för vår räddning. Den död vi förtjänar är den som Jesus tog på sig. Han var fullkomlig och behövde inte frälsas, men dog i vårt ställe. Som representant för oss syndare bar Jesus vår synd och Guds dom drabbade honom istället för oss.

Romarbrevet 5:17-18
Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer skall då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus. Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv.

Evangelium är de goda nyheterna om att Gud frälser syndare. Redan här och nu kan vi få Guds förlåtelse och få upprättad gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Vår frälsning är enbart ett verk av Gud. Det är inget vi kan prestera eller förtjäna. Det är bara på grund av en - Jesus.

Romarbrevet 6:3-5
Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans.

Genom tro och dop förenas vi med Kristus och det Jesus gjorde gäller då oss.

I dopet bekräftas det Nya Förbundet, det förbund som invigdes genom Jesu död på korset. Korset och dopet hör samman. Det finns ett kors rest över dopgraven. Försoning, förlåtelse, nytt liv, det är dopets innebörd. Det är därför en människa måste omvända sig till Gud och låta döpa sig i Jesu Kristi namn. På det att hon må få förlåtelse för sin synd och ett evigt liv.

Dopet är alltså inte bara en symbolisk handling, inte endast en yttre rit; det är ett faktiskt handlande från Skaparen själv då han för oss över från ett gammalt tillstånd till ett nytt. Likt Israeliterna som fördes genom Röda havet och räddades från Egypten, likt Noa och hans familj som genom Arken fördes från den gamla världen in i en ny. Båda dessa bilder används av Nya Testamentets texter för att förklara dopets skeende.

Dopet är ett av kyrkans sakrament, precis som Herrens måltid också är.
Sakrament betyder nådemedel, vilket innebär att Gud handlar med oss i dopet, bekräftar och beseglar vår tro genom sin helige Ande.

b) Dopet handlar om tro och omvändelse

Apostlagärningarna 2:38
"Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.

Jag ger respons på det Gud gör i mitt liv, sätter min tro till Kristus, vänder om i en ny riktning och bekräftar det genom att bli döpt i vatten.

Dopet är en lydnadshandling eftersom Jesus har uppmanat till det.
Efter hans död, begravning och uppståndelse, innan han lämnar jorden säger han:

Matteus evangelium 28:19
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn"

Dopet är en proklamation av att jag är en syndare - jag dör med Kristus i hans död.
Dopet är en proklamation av mitt nya liv - jag uppstår med Kristus i hans uppståndelse.

Den som blir döpt säger: Jesus är min Gud, som dog på korset för mig, blev begravd och uppstod ifrån de döda. Min tro är i honom och min frälsning kommer från honom.

c) Dopet gör vår tro på Kristus synlig

"Ett yttre tecken på en inre övertygelse"

Mönstret genom Apostlagärningarna är att den enda offentliga handlingen av bekännelse, att göra sin tro på Kristus synlig, var att bli döpt - inte att räcka upp handen i en gudstjänst, gå fram till altaret eller att be frälsningsbön.

Apostlagärningarna 8:12
Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor.

Apostlagärningarna 16:30-33
Sedan förde han ut dem och frågade: "Ni herrar, vad skall jag göra för att bli frälst?" 31 De svarade: "Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj." 32 Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. 33 Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren dem med sig och tvättade deras sår. Och han och de som hörde till hans familj döptes genast.

Varför ska jag bli döpt?

a) I dopet får mitt gamla liv utan Kristus ett slut

Romarbrevet 6:6
Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden.

Kolosserbrevet 2:11-12
"...då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet."

Vårt problem är synden. Då talar vi inte om felsteg och misstag, utan om olydnad och uppror mot Guds ord och Guds vilja.

Lösningen är Kristus. På grund av att Jesus dog och uppstod är syndens makt bruten. Vi kan bli förlåtna och få ett nytt liv.

I dopet får jag proklamera att jag är en syndare. Jag är förlorad utan Gud. Jag dör med Kristus i hans död. Mitt gamla liv utan Kristus får ett slut.

Jag är inte perfekt eller felfri, men jag är en del av Guds nya skapelse och har en ny riktning.

b) I dopet proklamerar jag mitt nya liv i Kristus

Romarbrevet 6:4-5
Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.
Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans.

I dopet uppstår jag med Kristus i hans uppståndelse.
I Kristus har vi ett nytt liv, ett evigt liv tillsammans med honom.
Det ger oss hopp bortom graven att vi ska få vara med Kristus för evigt.

2 Korintierbrevet 5:17
Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit.

Dopet är en proklamation av en ny identitet och en ny ställning inför Gud.
Jag är förlåten!
Jag är född på nytt!
Jag är försonad med Gud!
Jag är rättfärdig!

c) I dopet proklamerar jag att jag nu tillhör Guds folk, hans församling

Galaterbrevet 3:27-28
Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

1 Korintierbrevet 12:13, 27
I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss... Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Vi döps in i Kristi kropp vilket betyder att vi döps in i kyrkan. Kyrkan är Kristi kropp och som troende är vi lemmar i kroppen i församlingen och utgör en viktig del av Guds församling.

1 Timoteus brev 4:6
När du lägger fram detta för bröderna, är du en god Kristi Jesu tjänare, som får sin näring av trons och den goda lärans ord som du har följt.

Judas brev 1:3
Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.

Vi döps även in i kyrkans tro, den apostoliska tron på Gud Fadern, Sonen och den helige Ande. Dopet innebär inte att kyrkan beseglar människors privata tro utan innebär snarare att människan bejakar kyrkans tro. Denna tro sammanfattas i den apostoliska trosbekännelsens tre artiklar om Fadern, Sonen och Anden.

Sedan är livet ett ständigt växande i denna tro, vilket inte är en privatsak utan något som sker tillsammans genom gudstjänst, gemenskap och genom Ordet och Anden. På många ställen i Nya Testamentet talas det om "tron" inte som en personlig förtröstan endast utan även som kyrkans gemensamma tro. När man låter döpa sig ansluter man sig till kyrkans tro och låter sig undervisas och byggas upp i denna tro genom hela livet.

Vem ska bli döpt?

Varje person som tror på Jesus Kristus som sin Frälsare och Herre.

Markus evangelium 16:16
Den som tror och blir döpt skall bli frälst

En troende är någon som har insett att vår synd skiljer oss från Gud. Jesus betalade priset och tog straffet för vår synd på korset för att försona oss med Gud. Genom att tro på honom och ta emot hans förlåtelse så börjar ett nytt liv på insidan och han förvandlar oss inifrån och ut. När jag har kommit till den punkten att tro på Jesus som min Frälsare och vill följa honom, då är jag redo att bli döpt.

Dopet är något som gäller alla som tror på Jesus Kristus som sin Frälsare och Herre. Det spelar ingen roll vem du är eller varifrån du kommer - när tron har landat är det naturliga steget att låta döpa sig.

Hur går dopet till?

I Bibeln sker alla dop genom nedsänkning.

Ordet döpa betyder "doppa, att sänka ner under vatten".

De dop som står beskrivna i Bibeln var genom nedsänkning. Till exempel:

Matteus evangelium 3:16
"När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet."

Apostlagärningarna 8:38-39
"... och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet..."

Genom nedsänkningen illustreras begravning och uppståndelse.

Jag sänks ner helt i vattnet och reses sen upp igen. Jag begraver mitt gamla liv och uppstår till ett nytt liv tillsammans med Kristus.

Martin Luther. 1483 - 1546 - grundare till Lutherska kyrkan.

Luther föreskriver alltid dop genom neddoppning med upptagning, då han skriver i sin katekes om "den gamle Adams dränkning". I Luthers bok "Sermon vom Sakrament der Taufe" kan man läsa: För det första: Dop heter på grekiska Baptismos, och på latin; mersio, det är, när man neddoppar någonting helt och hållet under vatten, så att det slår tillsammans där över. Och det på många ställen ej längre är brukligt, att nedsänka eller doppa i dopvattnet, utan man begjuter endast med handen ur dopvattnet: Så borde det ändå så vara, samt vore rätt, att man efter ordets ordalydelse, helt och hållet sänkte ned och döpte var och en som döpes, samt åter drog honom därur.

Ty utan tvivel kommer också i det tyska tungomålet ordet Taufe = dop från tief = djup, emedan man neddoppar djupt i vatten dem, man döper. Detta fordrar även dopets betydelse; ty det betyder, att den gamla människan och den syndiga födseln av kött och blod skall helt och hållet vara fördränkt genom Guds nåd. Därför borde man göra betydelsen tillfylles och giva ett rätt och fullkomligt tecken.

Frälser dopet?

Dopet i sig är inte frälsande och kan inte föda oss på nytt.
Dopet är en proklamation av frälsning och pånyttfödelse.

Efesierbrevet 2:8-9
Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Vi blir frälsta av nåd från Jesus. Han som är Gud, levde utan synd, dog för vår synd, blev begravd och uppstod från graven - det är honom som vi minns och förenas med i dopet. Frälsningen är en oförtjänt gåva utifrån obeskrivlig kärlek genom tron på Kristus.

En vigselring är ett tecken som pekar på en relation med sin man/fru. Utan relationen har ringen inget värde.På samma sätt är dopet ett tecken som pekar på min relation till Jesus. Dopet har ingen betydelse om det inte handlar om Jesus. Då blir jag bara blöt.

När ska jag bli döpt?

Så snart du har börjat tro.

Apostlagärningarna 2:41
De som då tog emot hans ord döptes... den dagen...

Vi tror på processer och inte på press. Vi tror på riktning och inte på perfektion. Men var drar man linjen? Vad är tecknet på att Jesus har funnit mig?

Dopet är en bekräftelse på att tron funnit dig.
Man är universellt överens om att dop är kopplat till starten av det kristna livet.
Dopet är inget mål, det är bara början - starten på ett nytt liv tillsammans med Jesus.

Vad gäller med barndop?

I Bibeln förekommer inte ordet barndop eller vuxendop utan det som praktiseras i alla sammanhang omnämnda i bibeln är troendedop. Alla exempel på dop i Bibeln följer en individs beslut att tro på Jesus som sin Frälsare. Bibeln säger inte till oss att bekräfta vårt dop, men att dopet är vår bekräftelse. Inte att tro på vårt dop, men att tro och bli döpt.

I Bibeln ser vi föräldrar som tar sina barn till Jesus. Han tog dem till sig, bad för dem och sa åt oss att välkomna dem. Men han döpte dem inte och han sa inte åt någon annan att göra det heller. Så det verkar mest bibliskt att vänta tills barnet har gjort ett personligt beslut att tro på Jesus.

De enda människor som Nya Testamentet specifikt nämner med namn utifrån att ha blivit döpta var troende vuxna. Att påstå att de döpte spädbarn är att påstå för mycket och att tvinga Bibeln att tala när den är tyst.

Har man blivit döpt som spädbarn så skedde det dopet utifrån föräldrarnas tro och övertygelse. När man själv börjar tro på Jesus kan man få bli troendedöpt, utifrån att Bibeln talar om att vi ska bekräfta vår egen tro genom dopet.

Vad ska jag göra om Guds ord träffat mig och jag upplever att Gud drar i mig?

Tro, omvänd dig och bli döpt.

Apostlagärningarna 2:37-38
När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?" Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder lir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.

Det finns inget du kan göra för att bli en kristen. Det är Guds nåd. Han älskar dig. Vi finner inte tron - tron finner oss.

Om Gud drar i dig - ge respons på det Gud gör i ditt liv, sätt din tro till Kristus, vänd om i en ny riktning och bekräfta det genom att bli döpt i vatten. Bli döpt i Faderns och Sonens och den helige Andes namn - för att visa att din tro är till Kristus och hans verk i dig.

Här nedan kan du ladda ner samma undervisning i pdf om du vill ge den vidare till någon vän eller använda den i undervisningssyfte. 

7. Den kristna gemenskapen

Varför är det viktigt med kristen gemenskap?

Det korta svaret på frågan är att det är nödvändigt att vara med i en kristen gemenskap för att din tro på Jesus ska få näring och växa till.

Det finns olika sorters kristen gemenskap. Den viktigaste kristna gemenskapen är nog när kristna firar gudstjänst. Då kommer man inför Gud som Kristi kropp på ett speciellt sätt. Alla får vara med i den gemenskapen. Sedan finns även den mindre gemenskapen såsom smågrupper, bönegrupper, webbkyrkor, chattforum som komplement till gudstjänstgemenskapen.

Det är viktigt för dig att vara med

Vi äter regelbundet mat för att må bra och orka med livet. På samma sätt behöver vi regelbundet andlig mat. "Den kristna gemenskapen" hör till de fyra b:n som det står om i Apg 2:42, som beskriver de nådemedel som de första kristna höll fast vid - bönen, brödsbrytelsen, bibeln och brödragemenskapen. Dessa b:n är grunden för vår växt i tro. Tas något av dessa bort haltar det kristna livet på ett allvarligt sätt - precis som en stol utan ett ben är vinglig och instabil. De fyra b:na behövs för vår andliga, regelbundna matpåfyllnad. Därför är det regelbundna gudstjänstlivet och den kristna gemenskapen i övrigt viktig. Precis som att be, läsa Bibeln och gå till nattvard.

Det är viktigt för de andra kristna att du är med

Vi kristna benämns i Bibeln som Kristi kropp (Ef 4) - en kropp med olika delar och funktioner (1 Kor 12:27). Du behövs i den kroppen. En sund kristen gemenskap tränar oss i att inte vara kristna konsumenter, utan att finnas i gemenskapen för att tjäna varandra. Den kristna gemenskapen tränar oss också i tålamod och ödmjukhet, för vi får siktet inställt på någon annan än oss själva. Du är viktig för den kristna gemenskapen med dina gåvor och din personlighet. Ta frimodigt del i den gemenskapen!

"Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig." Hebr 10:25

Här kan du ladda ner en bok som beskriver det kristna livet på ett enkelt sätt.

Här kan du ladda ner undervisningsmaterial om det kristna dopet.