Söndagens gudstjänst

En fest inför Herrens ansikte

KYRKA ÄR INTE NÅGOT DU GÅR TILL, KYRKA ÄR NÅGOT DU ÄR.

Söndagens festgudstjänst

Våra söndagar är en fin höjdpunkt på veckan då vi får komma tillsammans som familj. Elim Kids är med i början av gudstjänsten och går sedan till egen parallell samling. De övriga får lyssna till en aktuell predikan och kan efter gudstjänsten samtala kring borden och njuta av kaffe, saft eller te.

Vi firar nattvard den första söndagen varje månad. Varannan vecka har vi även riktad undervisning till de som är i yngre tonåren. Till gudstjänstens ingredienser hör sång och musik till Herrens ära, bön och personlig förbön, dop, och gemenskap kring borden. 

Söndagarna i Elim är en mötesplats där du kan lära känna nya människor, få information om vad som är på gång i församlingen. 

Vi vill gärna bli ett andligt hem för dej som vill vara del i en levande och aktiv pingstförsamling. 

Kom ihåg - Du är alltid välkommen oavsett livssituation.