Har du ett böneämne?

Vi hjälper dej i bön

Vi tror att Gud hör alla våra böner och att Gud vill hjälpa oss i livets olika omständigheter.

Varje människa kan själv be till Gud men ibland känns det skönt att veta att fler är med och ber.

Jesus sa: "Allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem." (Matteusevangeliet 18:19-20)

Har du något du vill att vi ska be för? Lämna då ditt böneämne så lovar vi att hjälpa dig i bön!

Alla böneämnen tar vi med i förbön och önskar du att vara anonym så behöver du inte skriva ditt namn. Alla böneämnen hanteras konfidentiellt.

Vi tror på bönens kraft.

Bekymra dig inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. (Filipperbrevet 4:6)