Hur tänker vi om ekonomi?

Hjälp oss att hjälpa

Du är välkommen att ge ditt stöd till församlingen. Vår församling finansierar hela verksamheten genom frivilliga gåvor. Vi tror att tiondet är en gudomlig princip och att ge ekonomiska bidrag till församlingen är en del av den kristna trons praxis. Genom att stöda Elimförsamlingen ekonomiskt är du med och hjälper oss arbeta för Guds rike både lokalt och internationellt via de olika arbeten som vi är delaktiga i genom vårt missionsarbete. 

Alla gåvor mottas med tacksamhet och hanteras konfidentiellt.

Elimförsamlingen i Jakobstad innehar penninginsamlingslov utfärdat av polismyndigheten.

Du kan enkelt ge din gåva via en inbetalning till:

Elimförsamlingen i Jakobstad, Stationsvägen 1, 68600 Jakobstad, Finland

KONTOUPPGIFTER:

Bank:   FI85 5567 0720 0156 88             BIC: OKOYFIHH

MobilePay:   88846

Byggfondens kontonummer är: FI22 5567 0760 9210 43

Tack på förhand!!


Guds ord säger i Malaki 3:10 "Bär in fullt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i det här, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er och ösa ut välsignelse över er i rikt mått."

Guds ord säger i 2 Kor 9: 7-8 "Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk."