Hur tänker vi om ekonomi?

Hjälp oss att hjälpa

Du är välkommen att ge ditt stöd till församlingen även digitalt. Vår församling finansierar hela verksamheten genom frivilliga gåvor. Vi tror att tiondet är en gudomlig princip och att ge ekonomiska bidrag till församlingen är en del av den kristna trons praxis. Genom att stöda Elimförsamlingen ekonomiskt är du med och hjälper oss arbeta för Guds rike både lokalt och internationellt via de olika arbeten som vi är delaktiga i genom vårt missionsarbete. 

Alla gåvor mottas med tacksamhet och hanteras konfidentiellt.

Elimförsamlingen i Jakobstad innehar penninginsamlingslov utfärdat av polismyndigheten.

Du kan enkelt ge din gåva via en inbetalning till:

Elimförsamlingen i Jakobstad, Stationsvägen 1, 68600 Jakobstad, Finland

KONTOUPPGIFTER:

Bank:   FI85 5567 0720 0156 88             BIC: OKOYFIHH

MobilePay:   88846

Byggfondens kontonummer är: FI22 5567 0760 9210 43

Tack på förhand!!